Przejdź do treści

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Karlinie

Przewodniczący:  Monika Dudzik

Zastępca przewodniczącego: Elżbieta Burszta

Skarbnik: Karolina Sołtysiak