Przejdź do treści

Kierunki kształcenia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - klasy wielozawodowe

TECHNIKUM - technik mechatronik

                     - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - klasy ogólne