Przejdź do treści

Statut prawny Zespołu Szkół w Karlinie

Akt założycielski Zespołu Szkól w Karlinie -

Uchwała Nr XXXIV/346/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego - Urzędu Miejskiego w Karlinie.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.
Zespół Szkół dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością - własność Urzędu Miejskiego w Karlinie.